Hypotheekgarantie voor Bonaire!

In de loop van dit jaar komt er een hypotheekgarantie voor inwoners van Bonaire die een woning willen kopen."Het streven is om medio dit jaar een operationele regeling te kunnen presenteren",antwoordt minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken op vragen van de inmiddels voormalige PvdA-Tweede Kamerleden Roelof van Laar en Jeroen Recourt. "De garantieregeling moet het kopen van een woning op Bonaire, aantrekkelijker maken. Banken zijn bereid om 70 tot 80 procent van de marktwaarde te financieren, maar met een garantie zou 100 procent gefinancierd kunnen worden", schrijft Plasterk.

"Daar mee zal  een belangrijke drempel voor het kunnen financieren van een eigen woning worden weggenomen. Aangezien de banken daarnaast met deze garantie minder risico lopen, zal dat in principe ook terug moeten kunnen komen in de rentetarieven. De verwachte effecten op de kosten voor levensonderhoud en op de bouwproductie zullen een impuls kunnen betekenen voor de economie", aldus de minister. 

De mogelijkheden voor de hypotheekgarantie worden momenteel onderzocht door het Waarborgfonds Eigen Woning, die ook in het Europees deel van Nederland deze hypotheekgarantie uitvoert. Het gaat om een proef van vijf jaar, die tussentijds en na afloop wordt geëvalueerd.