Meten met twee maten

Voor kinderen en jongeren op Bonaire zijn er te weinig mogelijkheden 'om hun talenten te ontplooien'. Dat stelt de Kinderombudsman in een vandaag verschenen onderzoek. 
De jeugd in deze zogeheten 'bijzondere gemeente' van Nederland hebben met name veel klachten over de kwaliteit van het onderwijs.

Kinderen op Bonaire hebben op papier dezelfde rechten als andere kinderen in Nederland. 'Maar in de praktijk zien we dat de lat voor kinderen op Bonaire
lager ligt', aldus Kinderombudsman Margrite Kalverboer. 'We meten met twee maten. Dat kan niet en dat mag niet.'